KRONIEK OVER 1931 2 3 4 5 10 14 15 17 17 naar aanleiding de Joodsche op 6 2 Januari. Afscheid van Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman als President van den Hoogen Raad. Overleden A. Hasskarl Medenbach, gep. Gen.-Majoor-Inspecteur v. d. Mil. Geneesk. Dienst. De Haagsche Telefoondienst van 5 cijfers overgegaan. Receptie in den Dierentuin van het 60-jarig bestaan van Vereeniging „Hulp in Nood”. Dam te Scheveningen doorgebroken tusschen de le en 2e Haven. Overleden A. W. Carrière, oud-Administra- teur aan het Dept, van Marine. Portret aangeboden aan de Gemeente als een hulde aan ,de nagedachtenis van Wet houder Dr. J. Mouton. Opening van de 20e (gewone) zitting van het Perm. Hof van Intern. Justitie in zijn nieuwe samenstelling. Het Hof kiest den Japanner Adatci tot voorzitter en Guerrero uit San Salvador tot ondervoorzitter. Opening van de tentoonstelling van prenten en foto’s betreffende de veranderingen in het Haagsche Stadsbeeld sedert 1850 in het Gemeente-archief. 25-jarig bestaan van de Prov. Z. Holl. Archeologische Commissie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 213