31 8 23 24 het voor 31 2 Febr. 17 Jan. 20 KRONIEK OVER 1931 193 23 25 27 28 29 30 het Gem. Electrisch 31 de Vereeniging Armen- 13 het 30-jarig bestaan van den K.O.O.S.B. Kon. Ond. Off. Scherm Bond in den Dierentuin. 25-jarig bestaan van Bedrijf. De tweede Binnenhaven wordt officieus in gebruik genomen. 40-jarig bestaan van zorg. Overleden Cornells Kasteleyn, notaris. Onthulling en overdracht van het monument aan het De Constant Rebecqueplein, ter ge legenheid van het 25-jarig bestaan van het Gem. Electrisch Bedrijf. 25-jarig bestaan van den Gereformeerden Bond tot Vrijmaking der Nederl. Herv. Kerken. Overleden D. Wilkens, straatprediker. Overleden Mr. W. Vissering, oud-Secretaris van den Raad van Toezicht op de Spoor wegen. Met de verbreeding van de Groothertoginne- laan wordt een begin gemaakt. Overleden de danseres Anna Pawlowa. Faillissement van de N.V. Hewar de Toren garage. Overleden Mr. M. H. A. Savelberg, vice- President van den Hoogen Raad der Neder landen. Overleden N. Vas Dias, Directeur van N ederlandsch Correspondentiebureau Dagbladen. 10-jarig bestaan Vrouwen. Viering van van het Clubgebouw voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 214