14 14 2 3 3 10 10 11 12 12 14 21 23 29 16 18 KRONIEK OVER 1931 194 „Die Haghe” over van Prins Willem III. aan Mr. J. 9 Febr. 12 voor 202.000. Overleden Jan C. de Vos, tooneelspeler. 25-jarig bestaan van de Vereeniging Hulp in het Huishouden. Opgericht het Coöperatief Uitgeversbedrijf Fascisten-bond „De Bezem”. 80ste verjaardag van Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, Lid van den Gemeenteraad. Overleden Dirk Schafer, toonkunstenaar. Urkerbotter verongelukt op de Noordzee nabij de haven van Scheveningen. 75ste verjaardag van Dr. H. P. Berlage. Overlijden Luit.-Generaal F. de Bas. 25-jarig bestaan van de Nederlandsche Reisvereeniging 1 Maart. Opening van de Gemeentelijke Jeugdzaal aan de Colenzostraat no. 4. 40-jarig jubileum van H. L. Golterman, als Organist van de Doopsgezinde Kerk. Opening van de inschrijving voor cursussen voor werkloozen. Overleden Mr. A. J. E. A. Bik, oud-Lid van den Gemeenteraad. De Torengarage verkocht aan J. P. J. Doorschodt. Overleden Hidde Nyland, kunstverzame laar. Dr. N. Japikse leest voor het Engelsche huwelijk Aanbieding van een huldeblijk A. N. Patijn in Pulchri Studio. Overleden J. Bruna, Hoofdredacteur van de Nieuwe Courant. Mr. J. A. N. Patijn vertrekt metterwoon naar Rome.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 215