KRONIEK OVER 1931 195 18 in de 21 en 27 27 29 30 30 1 April. 4 Koloniën. 5 6 Romondt, Refe- het Departement van van Mej. Ds. W. S. Wiardi van de Remon- 15 Maart. Overleden Alex Faassen, tooneelspeler. 16 De Torengarage gekocht door den Heer Doorschodt is nu overgegaan aan de „N.V. Gemeenschappelijk Eigendom”. Intreerede van Ds. A. J. Wormgoor Groote Kerk. 22 Maart. Heilpaedagogisch Congres, gehouden in de Vrije School aan den Waalsdorperweg. 26 Maart. Overleden de 101-jarige J. W. Thijsse, wonende aan het Cantaloupenburg 39. Feestavond in „Excelsior” ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de „School voor Volwassenen”. Installatie van Dr. Meckman als Raadsheer in den Hoogen Raad. Afscheid van Dr. Swaving als Hoofd van de 5e Afdeeling van de Directie van den Landbouw. De Wateler-Vredesprijs door het Bestuur van de Carnegiestichting voor het eerst toe gekend aan Sir Eric Drummond, Secretaris- Generaal van den Volkenbond. De Torengarage weer overgegaan aan de N.V. Amsterdamsche Garage-Mij. v/h L. de Groot te Amsterdam. 25-jarig jubileum van Ds. Venema, Ned. Herv. Predikant te Loosduinen. Overleden W. H. A. van rendaris aan Bevestiging Beekman als hulppredikante strantsche Gemeente. Communistisch relletje op den Bezuiden- houtscheweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 216