KRONIEK OVER 1931 196 9 10 16 17 April. 19 20 23 24 het Krijgsgeschied- 24 i 10 14 7 April. 9 Gouden arts-jubileum van Dr. J. F. Plet. Huldiging van Dr. W. Poolman naar aanlei ding dat het 30 jaar geleden is, dat hij de Z.H. Vereen. „Het Groene Kruis” heeft opgericht. 80ste verjaardag van Dr. J. W. Ijzerman, oud-Lid Tweede Kamer. Inbraak in de Sociëteit „Plaats Royal”; 4000.aan contributie gestolen. Brand in Scala. Overleden J. P. H. Hofstede, oud-Directeur der P.T.T. te Scheveningen. Opening van het Nieuw R. K. Meisjes Lyceum op het terrein der voormalige Oranje-kazerne, dat voortaan den naam van Lyceumplein zal dragen. 16 en 17 April. Brand in de Alexander kazerne op twee achtereenvolgende avonden. 70ste verjaardag van J. A. de Zwaan, Organist van de Groote Kerk. Overleden Jhr. Mr. J. W. Quintus, oud- Raadsheer in het Haagsche Gerechtshof. Opening van de 21e (buitengewone) zitting van het Perm. Hof van Intern. Justitie. Met de behandeling van het advies ten aanzien van de toelating tot de Duitsche Minder hedenscholen in Poolsch Opper-Silezië wordt een aanvang gemaakt. Opening van de tweede binnenhaven door H. M. de Koningin. Onthulling van de herinneringsbank bij ge legenheid van de ingebruikneming van de tweede binnenhaven. 40-jarig bestaan van kundig Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 217