KRONIEK OVER 1931 197 28 April. 29 1 Mei. 1 1 7 9 12 18 18 19 1 1 aan de Laan gekocht door Derde brand in de Alexander-kazerne. Een wachtmeester in voorarrest gesteld op ver denking van brandstichting. Opruiming van het plantsoentje bij de Archimedesstraat. Openstelling van de Verlengde Laan van Meerdervoort voor het verkeer naar Kijk duin. Lijn 2 wordt bediend met éénmans-wagens. 25-jarig jubileum van F. van t Sant, Hoofd- Commissaris van Politie. Het oude gebouw van Bronovo van Meerdervoort wordt aam den Staat. 70ste verjaardag van Mevr. F. S. van BalenKlaar, strijdster voor vrouwenrechten. Overleden P. Varkevisser, notaris te Sche- veningen. Moord gepleegd op W. G. J. Eschauzier, Directeur van de Nederl. Ind. Suiker-LInie. Overleden J. H. de Kleer, Lid van den Gemeenteraad. Door een Berlijnschen beeldhouwer is een bronzen Spinoza-buste vervaardigd, die ge plaatst zal worden in den tuin van het Spinoza-huis. Ter gelegenheid van den jaarlijkschen 18 Mei-Volkenbondsdag houdt de Afd. van de Vereen, voor Volkenbond en Vrede een openbare vergadering. Tevoren had een jeugdbijeenkomst in het Seinposttheater plaats. 50-jarig jubileum van de Nat. Chr. Geheel- onthoudersvereeniging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 218