KRONIEK OVER 1931 198 21 Mei. 26 26 29 8 12 Militaire Ge- 15 Juni. 19 20 20 22 lil 31 4 Juni. voor neeskunde en Pharmacie. Plechtige inwijding van het nieuwe gebouw van den Ned. R.K. Volksbond aan de Hout markt. Overleden Mr. J. A. Rijkens, substituut- Officier van Justitie. Uitvoering op Houtrust ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den 's Gravenhaag- schen Turnbond. Ds. L. J. van Leeuwen, Ned. Herv. Pred., heeft de benoeming als predikant van het Diaconessenhuis „Bronovo” aangenomen. Hij blijft predikant der Haagsche Gemeente. In het benedenhuis Noorderbeekstraat 134 Opening van het nieuwe Wijkverpleging- gebouw aan de Kon. Sophiastraat. 25-jarig jubileum van de Kon. Ned. Ver- eeniging „Onze Vloot”. Lezing door den Opperrabbijn I. Maarsen, als inleiding van het bezoek aan de synagogen door de Leden van de Vereeniging „Die Haghe”. 102e verjaardag van Mevr, de Wed. Slegt, van Bylandtstraat 164. Overleden Mr. Menno Rijke, Kantonrechter. Onthulling van het Dresselhuys-monument aan de Carnegielaan. Benoeming van J. A. Deknatel tot secre taris van den te 's Gravenhage gevestigden Intern. Suikerraad. De Haagsche Pensionhoudersbond heeft in de Trompstraat 320 een Bondsbureau op gericht. 14-20 Juni. Internationaal Congres

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 219