4 Juli. 15 Juli. 15 KRONIEK OVER 1931 200 4 4 5 6 9 9 na 12 de Zwemvereeniging Z.I.O.S. 14 14 J. P. Klaassen, 17 19 20 de ver- de R.K. Kerk op Opening van een restaurant in de Belvédère, uitkijktoren in de Schev. Boschjes. 80ste verjaardag van Prof. Mr. D. P. D. Fabius, Lid van den Raad van State. Afscheid van Drs. J. van Andel als Direc teur van de le Chr. H.B.S. in de Populier- straat. Afscheid van Ds. G. Hulsman als Predikant van den Ned. Protestanten Bond, bij zijn vertrek naar Drempt. Afscheid van Dr. E. H. Renkema, Rector van het Chr. Gymnasium. Overleden Prof. Mr. W. L. P. A. Molen- graaff. De brug bij de Heerengracht breeding in gebruik genomen. 70e verjaardag van Mr. Gerard Keller Jr., journalist. Oprichting van (Zwemmen is Onze Sport). Moordaanslag op Notaris H. L. Morra. 14—15 Juli. Zomer-congres van den Bond van Kleeder- makerspatroons in Nederland, in het Hotel ,,De Twee Steden”. Plechtige consecratie van Rustenburg Apeldoornschelaan 40-jarig dienstjubileum van Directeur van de Nillmy. Overleden H. W. Nicolai, oud-Voorzitter van den Verzekeringsraad. Communistische relletjes te Scheveningen. Het Perm. Hof van Intern. Justitie vangt de behandeling aan van het advies over de Duitsch-Oostenrijksche Tolunie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 221