22 Juli. KRONIEK OVER 1931 201 22 23 23 24 27 27 30 31 eind Juli. 1 Aug. het land- 3 4 Gelder, en 24 27 27 het Kerkgebouw van de Bethlehemskerk aan het Opening van Azaleaplein. Het wordt bekend dat de Koninklijke Palei zen sedert eenigen tijd niet meer door mili tairen bewaakt worden zoolang ze onbe woond zijn. 70e verjaardag Lid van Opening van A. W. F. Idenburg, den Raad van State. van de le Haagsche Jeugdherberg „de Zeemeeuw” in een school te Scheve- ningen, Vijzelstraat 21a. Overleden te Voorburg Luitenant-Generaal W. F. Pop, oud-Minister van Oorlog. Overleden Mr. M. W. F. Treub. Het Zuiderpark gedeeltelijk opengesteld. 50-jarig bestaan der Marktkooplieden-ver- eeniging. Stimson, de Amerikaansche Staatssecretaris, bezoekt Den Haag. Een gezelschap leden van de American League of Nations Union bezoekt Den Haag. Gouden jubileum der Westlandsche Stoom tram. Herdenking van het 50-jarig bestaan van het Panorama Mesdag. Twee publieke telefooncellen voor dag en nacht geplaatst op den Boulevard te Sche- veningen. 25-jarig jubileum van Dr. H. E. van Directeur van den dienst voor Kunsten W etenschappen. Aankoop door de Gemeente van goed Ockenburg. 70-jarig bestaan van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 222