KRONIEK OVER 1931 203 25 Aug. 27 Aug. 29 29 29 1 Sept. 2 4-10 7 8 Sept. 2 4 van een nieuwe R.K. School aan den Eyndestraat. van de Ned. Herv. School van van het gebouw de Scheveningsche Haven. van Prof. Dr. H. W. Met- van het Centraalbureau voor Nationale Vereeniging van Werklieden. The Holland-Society of New-York (afstam melingen van Nederlandsche immigranten in de Vereen. Staten) bezoeken de Residentie. 25-29 Aug. Tiende Bibliografische Conferentie, gehou den in de Ridderzaal. Overleden Mgr. Dr. W. H. Nolens, Lid van de 2e Kamer. 50-jarig bestaan fabriek van Ferd. Inwijding van afslag aan 25-jarig jubileum horst, Directeur de Statistiek. Opening de van 50-jarig bestaan te Loosduinen. 25-jarig ambtsfeest van Ds. S. van Dorp. S. van der Kloot viert zijn 60-jarig jubileum als koopman in fruit op de Markt. 4-5 Sept. Tweede Congres in zake Neerlands Volks kracht. Spiritualisten Congres in Pulchri Studio. 5 Sept. Het Perm. Hof van Intern. Justitie doet uit spraak in de Duitsch-Oostenrijksche Tolunie en verklaart met zeer geringe meerderheid deze niet in overeenstemming met alle be staande tractaten. en 8 Sept. Congres voor Preventieve Kindergenees kunde. Lijnen 1, 3 en 21 volgen voor het eerst de nieuwe route van den Langen Vijverberg de Ned. Manden- Vliet. van den Haring-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 224