Ko- 15 15 15 16 17 17 21 22 24 27 1 Oct. 14 15 KRONIEK OVER 1931 204 12 Sept. 15 Frits Lapidoth, jour- Ds. H. J. de Zwart, de Ned. Herv. Kerk te via Tournooiveld, Korte Voorhout en ningskade naar de Rijnstraat. 45-jarig jubileum van ----- em. predikant van Scheveningen. 70ste verjaardag van Dr. Edward B. Koster. Opening van de nieuwe Buslijn K, Jonck- bloetpleinT orenstraat. 40-jarig jubileum van J. B. de Gou als journalist. 70ste verjaardag van nalist. Verplaatsing van het Bestedelingenhuis in het Westeinde naar het oude Kinderzieken huis aan de Laan van Meerdervoort. Overleden A. J. P. van Stryen, oud-Rijks- betaalmeester te ’s Gravenhage. Eerste-steenlegging voor een Wijkgebouw van de Ned. Herv. Gemeente in Rustenburg. 40-jarig jubileum van H. J. Koning als Ont vanger der Dir. Belastingen. Afscheid van Wethouder Dr. W. W. van der Meulen. De Haagsche Beurs gedurende één dag ge sloten in verband met de crisis van het Engelsche pond. 20-jarig bestaan van de Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen. 50-jarig bestaan van de Doopsgezinde Gemeente. Overleden I. G. J. Kakebeeke, Inspecteur van den Landbouw. Overleden Mr. L. J. M. Basquin, oud-Lid van den Pensioenraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 225