KRONIEK OVER 1931 205 4 Oct. 5 de 8 9 12 12 14 15 24 17 19 aan Den Haag, de Gemeentelijke Ar yan de Chr. Werklieden- een Haagschen bloedtrans- Afscheid van Ds. G. J. Sirks, Predikant van de Remonstr. Geref. Gemeente wegens zijn vertrek naar Amsterdam. Eerste vuilverlading van het terrein van de oude Gasfabriek naar Drente. 6. 7, 8 Oct. Bazar in de Gotische Zaal ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Kon. Ver- eeniging Excelsior. Opening van de 3e Ambachtsschool aan Zwaardstraat. Instelling van fusiedienst. 10—25 Oct. Tentoonstelling van prenten uit de gemeente lijke verzameling betreffende de Binnenhof- gebouwen voorheen en thans in het Ge meente Archief. In het Vredespaleis heeft de installatie plaats van den Eereraad voor journalisten, inge steld door de Federation Intern, des Journa listes, van welken Eereraad Mr. B. C. J. Loder voorzitter is. Het Perm. Hof van Intern. Justitie geeft het advies, van hem gevraagd, inzake het spoor- weggeschil tusschen Lithauen en Polen spoorwegsectie LandmarowKaisradorys 70ste verjaardag van Prof. Dr. J. Kraus, oud-Minister van Waterstaat. 25-jarig bestaan van de Vereeniging van Huis- en Tafelbedienden. Bezoek van Generaal Smuts 25-jarig jubileum van beidsbeurs. 30-jarig bestaan Vereeniging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 226