KRONIEK OVER 1931 206 24 Oct. 26 het West-end Theater in de 29 29 30 31 31 31 Dam, 31 31 3 Nov. 4 het Congres van het Ned. voor Heilgymnastiek en Mas- van het landgoed Ockenburgh. Uitvaart van Zuster Willibald, Moeder- Overste van het Gesticht Groenesteyn aan den Loosduinscheweg. Het Departement van de Mij. tot Nut van het Algemeen organiseert, gelijk zulks ook door de overige Departementen dezer Mij. in Nederland geschiedt, een avond gewijd aan de Ontwapeningsconferentie, waarop Mevrouw Bakkervan Bosse als spreekster optreedt. Opening van Fahrenheitstraat. Overleden Dr. Cornelis de Man, arts, oud- Lid van den Gem. Raad. 25-jarig bestaan van het Kaascontróle- station Zuid-Holland voor volvette kaas, Laan van Meerdervoort 56. Oprichting van de Haagsche Architecten club. Jubileum-Congres, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Ned. Leger des Heils. Afscheid als Chef Afscheid van Kolonel Dr. D. H. Hiensch van het Militair Hospitaal. van Luit.-Kolonel H. van Commandant der Politietroepen. Opening van Genootschap sage. Plechtige opening in tegenwoordigheid van Prinses Juliana van de Christelijke Meis jesschool Juliana van Stolberg, Doorn straat 118. Openstelling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 227