4 Nov. 7 9 9 12 13 17 de 14 19 21 10 11 14 16 6 7 KRONIEK OVER 1931 207 Nos Jungunt Rosae. Herv. Bewaarschool in de den Dierentuin. het Alexanderveld. den Haagschen Kunst- 6-15 Nov. Circus Sarrasani Mr. L. A. Kesper benoemd tot Griffier van de Tweede Kamer. 70-jarig bestaan van OP 40-jarig bestaan van kring. Overleden J. A. Frederiks, Beheerder van de Gevangenpoort. Vergadering van de Commissie uit de inge zetenen betreffende de grenswijziging. Openbare Vergadering van de Afd. ’s Gra- venhage van den Nieuw Malthusiaanschen Bond ter gelegenheid van zijn 50-jarig be staan. 40-jarig bestaan van Opening van een Pasteurstraat. Overleden Louis Bouwmeester Jr., Directeur Revue-Gezelschap Scala Theater. 25-jarig jubileum van V. de Groot, Direc teur van den Haagschen Gemeentelijken Reinigingsdienst. De Haagsche Raad verklaart zich voor annexatie van Rijswijk en Voorburg. Eerste steenlegging voor het nieuwe gebouw der Olveh aan de Kortenaerkade. 70ste verjaardag van Ds. J. M. Jalink. Ingang van de verhooging van het tram- tarief van 10 ets. op 121/2 ets. per rit. 10-jarig bestaan van de Chr. Montessori school. Aankoop door de Gemeente van de drie Buitenplaatsen „Overvoorde”, ,,De Voorde” en „Steenvoorde”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 228