KRONIEK OVER 1931 208 21 Nov. 23 25 Com- 26 28 28 28 28 29 1 Dec. 4 5 7 7 het advies be- Poolsche onder- i van Poolsche van Danzig. van de Chr. Zangvereeni- Opening van het gemeentelijk gebouw op de Badhuiskade, hoek Badhuisstraat, waarin gevestigd is het filiaal van de Openbare Leeszaal en de eerste Openbare Christelijke Leeszaal. Installatie van het Crisiscomité door Prinses Juliana in de Trèveszaal. Feestavond ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Gemeente-reiniging. Opstootjes in de Paul Krugerlaan van munisten tegen Fascisten. Opening van de Engelsche Club „Forus”, Sweelinckstraat 36. 50-jarig bestaan ging Excelsior. 100ste verjaardag van Mevr, de Wed. A. A. WisdomSchmidt. Overleden R. Kastendijk, oud-Inspecteur- Generaal van den Rijkswaterstaat. Extra dienst in de Synagoge in de Wagen straat in verband met den ernst der tijden. De Raad besluit tot afbraak van de oude School aan de Lepelstraat no. 10 om daar voor in de plaats een nieuw Schoolgebouw te stichten. Oprichting van de Haagsche Christelijke Esperanto-vereeniging. Overleden W. B. Tholen, kunstschilder. Opening van de vaart in het Laakkanaal. Het Perm. Hof van Intern. Justitie vangt aan met de behandeling van treffende de benoeming van 1 danen en andere personen afkomst op het grondgebied

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 229