14 KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 de kaart ontwaart 16e eeuwsche vestingkaarten een kapel bij of op de brug. Op de t.o. bl. 33 en 35 van dit Jaarboek afgebeelde vroeg i van den Haag ziet men duidelijk Zuidelijker lag het Padtmos met daaraan het St. Ja- cobskapelletje (0) belend aan de juist in die jaren door Corn. Barthoutsz. gestichte St. Jacobshuisjes (P), het oudste hofje van den Haag, voorlooper van de Geefhuisjes aan de Herderinnestraat. Op de kaart van de Gheyn staat op de plaats der fundatie inderdaad een kapel, echter verkeerd georiënteerd. Het verdient nog aandacht, dat de kaart van 1570 het kapelletje onjuist plaatst, n.l. te veel naar het westen. Op de kaart van Bos en van Harn van 1616 komt het reeds niet meer voor. Dat het dus pas voor den bouw van de Nieuwe Kerk zou zijn afgebroken, zooals men veelal vermeld vindt, kan onmogelijk juist zijn. Over het Spui voerde de Lepelbrugge (87) en in de Wagenstraat vond men de St. Anthonisbrugge (88), die vermoedelijk haar naam ontleende aan een aan den H. Anthonie gewijd kapelletje, dat bij deze brug moet hebben gestaan, maar in de jaren 1560 tot 1570 reeds verdwenen was. x) In de Vlamingstraat gaf de Raampoort toegang tot de Raamstraat, die leidde naar de Raemen voor het drogen van het laken. Ook een herinnering aan de draperie. De Vlamingstraat voerde verder naar het groote complex der kloostergebouwen van St. Elisabeth (D), gelegen aan de Susterlaan, thans nog Laan genoemd. De gronden achter het klooster, geheel buiten het dorp gelegen, werden Susterpolder genoemd. Zij waren be grensd door de Sustersloot, die het polderwater afvoerde langs den St. Anthonieburgwal naar het Spui; geheel onder aan de kaart ontwaart men den tot het klooster

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 23