11 Dec. 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 21 11 Dec. 12 KRONIEK OVER 1931 209 van de Haagsche Jeugdherberg- van de Zuid-Hollandsche Het Perm. Hof van Intern. Justitie geeft zijn advies in het vraagstuk van den toegang tot en het ankeren in de haven van Danzig van Poolsche oorlogsschepen. Overleden Willem de Zwart, kunstschilder. 25-Jarig jubileum van de Haagsche Maat schappij voor Gasdistributie. ©verleden Mevr. Ermine Kleykamp-Haagen Smit, oud-Directrice der Kon. Kunstzaal Kleykamp. Opening door de Haagsche Voetbalvereeni- ging van het nieuwe terrein in het Laak kwartier. Oprichting vereeniging. 50-jarig bestaan Bierbrouwerij. Feestconcert in de Luthersche Kerk ter eere van het 25-jarig organistschap van J. R. Gra- velotte. Het gemengde Hongaarsch-Tsjecho-Slo- waksch Scheidsgerecht houdt zitting in het Vredespaleis. Opening van de Chr. de Colignyschool aan de Rozenboomstraat. 10-jarig bestaan van het Asta-theater aan het Spui. Opening van van de geheel verniewde inrichting het restaurant der Twee Steden, dat voortaan den naam zal dragen van Twee Steden Palace. Feestelijke herdenking van het 175-jarig bestaan van de Nederlandsche Vrijmetselarij. Overleden Prof. Mr. D. P. D. Fabius, Lid 14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 230