KRONIEK OVER 1931 210 22 23 Dec. 28 28 28 van den Raad van State. Opening van het Brokkenhuis in de Vleet- straat no. 16. Demonstratie van Alkmaarsche kaasboeren in hun witte pakken op het Binnenhof. Overleden Mej. Henny Dietz, Adjunct- Directrice van het Juliana-Kinderziekenhuis. Opening van het Nationaal Congres voor Vakopleidingsvraagstukken, in de Ridder zaal. Overleden de oud-Hoogleeraar Dr. H. Blink.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 231