ALPHABETISCH REGISTER 212 174 124 200 11 103 209 41 9, 22, 25 194 171 170 199 193, 196 34 9 106, 107 125, 136 16 129 Biz. Bazar Ooglijders-Instituut 179 Bazel, K. P. C. de 88 Beaufort, de66 Becker, Fridolin Becker, Mej J. F Beek, Haagsche Be'eklaan Beelaerts van Blokland, Jhr Dr. W. A Beest, Sybrant van Belvédère, uitkijktoren Benthuijsen, Huis van. Berg, J. E. J. van den. Berlage, Dr. H. P. 137, 158, 165, 181, 194 204 19 201 Bestedelingenhuis. Bethlehemsconvent Bethlehemskerk Bettink122 Beurs, Haagsche 204 Bewaarschool, Herv. 207 Beijeren, Abram van .124 Beyerinck, Hoofdingenieur 84 Beijnen, Dr. L. R. 8789, 99 Bezuidenhout 8, 23, 24, 26, 32, 83 Bezuidenhoutsche brug 22 Bibliotheek der Academie 135, 136 Bibliotheek, Openbare .179 Bie, Ds. J. de184 Bierbrouwerij, Zuid-Holland- sche Bierkaay, Nieuwe Bierkade Bik, Mr. A. J. E. A. Bilderdijk, Willem Bilderdijkbeweging Binckhorst Binnenhaven, tweede Binnenhof Binnenhofgebouwen Blz. Binsbergen, C. J. van .177 Bisschop, C. 105, 106, 110, 111 Bissing, Prof. Dr. F. W. Freiherr von 142, 150, 154, 156, 159 Bles, David89 Bleyenburg13 Blink, Dr. H. 171—173, 210 Bloedtransfusiedienst, Haag sche 205 Blok, Dr. H. P156 Blok, J. W161 Boas, Bankiershuis 55, 56, 65, 68 Boas, Familie54 Boas, Abraham 54, 55, 59 Boas, Hijman (Chajim) 54 Boas, Simeon55, 59 Boas, Tobias 5357, 65, 67 Boecop, C. van173 Boemer, F. 60, 63, 66, 67 Boer, Ds. L176 Böhl, Prof159 Bolten, J. C161 Bond, Anti-Vivisectie 202 Bond „de Bezem”, Fascisten. 194 Bond, Haagsche Pension houders 198 Bond, Kon. Ond. Off. Scherm 193 Bond, Nederlandsche Typo. grafen202 Bond, Nieuw Malthusiaansche 207 Bond tot vrijmaking der Ne- derl. Herv. Kerken, Gere formeerde 193 Booven, Henri van .171 Bor22 Borel, J. H180 Borms, Dr179 Borselen, Huis van 12 Bos en van Harn, kaart van 2, 4, 14, 15, 17, 18, 23, 26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 233