ALPHABETISCH REGISTER 214 Bk. 199 199 183 203 176 Industrie, 5de 11 24 51 41 17 Congres van den Bond Kleedermakerspatroons Nederland, Zomer Congres, Electrotechnisch 203 170, 199 van den Inter- Vrouwenraad 40 (nt. 3) .43, 47 43 (nt. 1) Bk. 43, 47 43, 44 Heilgymnastiek en Massage 206 Congres, Tweede Nederland- sche Paedagogisch 170, 180 Congres in zake Neerlands Volkskracht, 2de 203 Congres, P.E.N. Congres Preventieve Kinder geneeskunde Congres, Rotary Commissie, Duitsche187 Commissie, Archeologische 192 Commissie Grenswijziging 207 Communisten-opstootjes 195,200, 208 Comte, Ad. Ie 105, 110 Concours de Carosserie 202 Conferentie, 10de Bibliogra fische Conferentie tot Codificatie van het Volkenrecht 178 Conferentie, 2de Haagsche Herstel Conferentie nationalen Cletcher, Hendrik Cietcher, Jacob Cletcher, Johan 40 (nt. 3), 47, 50 Cletcher, Maaike Cletcher, Robert. Cletcher, Thomas Cletcher de Jonge, Thomas 39, 41, 42, 43 (nt. 1) —45, 47 Cletcher de Oude, Thomas 40, 46, (nt. 2), 50 Cloot, Samuel40 Club „Forus” Engelsche 208 Club, Haagsche Architecten 206 Club, P.E.N170 Clubgebouw voor vrouwen 193 Cobel, Huis van Arent Cocq, Willem Codde, Pieter Colen, Jac Coligny, Louise de Colleges van Scheepsbou wers, Engelsche Comité inzake de nationali teit van de gehuwde vrouw 179 Comité, Volkenbonds .182 Amerikaansch- 203 186 Congres, Spiritualisten 203 Congres voor Vakopleidings- vraagstukken, Nat. .210 Congres van het Verbond van Electrotechnische Han del en Industrie, 5de .199 en de Nationaliteitscom- missie van den wereld bond voor Vrouwenkies recht 178 Conferentie, Ontwapenings 206 van in 200 183 Congres, Hegel 170, 180 Congres, Heilpaedagogisch 195 Congres der Intern. Journa listenfederatie 189 Congres, Intern. Luchtvaart 185 Congres voor Laschtechniek en Stoomketelbouw, 1 ste intern Congres van het leger des Heils, Jubileum 206 Congres Hulp aan Lichame lijk Gebrekkigen, Intern. Congres voor Militaire Ge neeskunde en Pharmacie, Intern198 Congres Ned. Genootschap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 235