ALPHABETISCH REGISTER 217 Bk. H. 95, 54 163 133 187 114 ver- .193 .192 9 108 124 Biz. Ghijsberti, Maria 41 (nt. 1), 45 Ghijsberti, Niccolo 41, 42, 45, 46 Ghijsberti, Pieter 41 (nt. 1) Gips-Museum Glasfabriek Leerdam Zoon, Stoelen- 183 203 164 76 (nt. 2) 16 170 124 125 Haarlem, Museum van kunst nijverheid te Haas, Mej. C. H. L. Haaxman, Mej. J. Haaxman, P. A. 86, 95, 96, 116, 165, 169 122 165 130, 137 Halpern, Lea H174 Hamel, Prof. Mr. J. A. van 184 Hanken, Dr. J. H. Hanneman, Adriaen Hack, M. J. R. Haeften, Mr. G. A. van Hallo, Prof. Dr. Ir. H. S. Haag-ambacht Haagen, F. W. van der Haagen, Joris van der Haagen, Mr. J. K. van der 160, 165 Haagen, M. J. F. W. van der 124 Haagsche Post Haagsche typen Haan, M. A. J. de Haaring, leeraar 45 162 158 Godon, A. P. 92, 94, 96,99,104, 105 Godon-stichting 105, 112 Godsdienstvervolging in Rus land 179 Goes, Aart v. d. 37 (nt. 1) Goes van Dirxland, Mr. H. M. A. Baron van der 96 Gogh, H. H. van .148 Goiterman, H. L194 Gort, J. J114, 117 Gortstraat11 Goslinga,122 Gou, J. B. de204 Gouden Hoofd, het 15 Goudreinetstraat168 Goupil, Huis90 Goyen, Jan van51 Goyer, Gatherina de 43 (nt. 2) Graag, Dr. K. S. de 176 Gram, Johan 86, 89, 94, 105, 116 Gram, mej. Jo Grandia, G. P. Gratama, Ir. J. Gratama, Mr. S. Gravelotte, J. R. Gravesande, ’s Greeve, J. G. M. de Groenmarkt 6, 15, 16, 34, Grondhout, W. A. Groot, H. J. de 1 Groot, V. de Groote Halstraat Groote Markt Groothertog innelaan, breeding Guerrero 88 96 123 114, 199 209 7 185 38 108 133, 151, 189 207 15, 16 33 188 124 Hardenbroek, Gijsbert Jan van Haring en fabriek J. M. Haringafslag Hartman, A. F. Hartman, D. W. Hartogstraatje11 Hatzfeld, Graaf van. 66 Haven te Scheveningen .189 Havenga, Minister van Fi nanciën 185 Haverman, H. J. 107, 137, 157 HavermanBirnie, Mevrouw de wed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 238