ALPHABETISCH REGISTER 218 bin van Biz. manent 192, 196, 200, 203, 208 Hofgebouwen Hofgrachten Hofkade Hofsingel Hofstede, J. P. H. Hofstede de Groot, Dr. C. 19 13 9 10 196 48, 124, 142, 171, 180 13, 169 171 188 73 181 167 200 171 199 21 200 12 167 75, 79, 82, 146 62 40 15 15 14 Haverman-Fonds Hayer, J. D. Hazeloop, H. A. H. B. S. Waldeck Pyrmont- kade Heerengracht Heerengracht, brug Heilige Geest Helderstraat Hendrik, Prins Hendrik van Pruissen, Prins Hennincx, Judith Herberg „in Coelen" Herberg „in Spangien" Herderinnestraat Herinneringsbank 2de nenhaven196 Hertzog, Generaal .185 Hervorming 1, 3, 6, 19,20,33, 34 Heulstraatje Heuvel, Janneke van den Heydt, Baron van der Heyer, J. den Heynen, J Hiensch, Dr. D. H. Hingst, legaat Sybrand Hoefer, F. A. Hoefkade Hoek, L. W. Biz. 163, 164 140. 154, 165 115 76 (nt. 1), 77 6, 16 145 158 160 154 13 34, 184 188 31 23, 32 179 Huberti alias Ketelere, Jo hannes Hughes, rechter •- Hugo, Victor Huis van Barmhartigheid Huisduinenstraat Hulsman, Ds. G Huygens, Constantijn Hypotheekbanken, kantoor s Gravenhage der Oranje- Hofvijver Hogendorp, Gijsbert Karel van171 Hogerwaard, G156 Hol, Richard88 Holland-Society of New-York 203 Holling, G. F. J. 126 (nt. 1) Holsboer, B. G117 Holthe, Jhr. E. W. van .181 Hoofdwacht10 Hoogenhouck Tulleken, Jhr. C. G. van Hoogstraat Hope Horssen, Ir. A. C. van Horssen, W. B. van Horst, A. J. van der Hotel Central Hotel des Indes Houten, Mr. S. van Houtmarkt Houtweg Hoven, Thérèse 11 40 150 187 182 206 112 36 9 van 202 Hoeufft, Diederick 45 (nt. 1), 46 Hoeufft, Diederick 45, 46 (nt. 1 Hoeufft, Elisabeth .45 (nt. 1) Hoeufft, Sara 45 (nt. 1) Hoeufft Heer van Buttingen, Sandfort en Oyen, Mat thias 45 (nt. 1), 46 Hoeufft Sieur de Fontaine le Comte, Jean 45, (nt. 1), 46 Hoeven, Dr. L. van der 191 Hof9, 10 Hof van Intern. Justitie, Per-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 239