J. ALPHABETISCH REGISTER 219 Nassau- en Zuider- I. 201 158 K. Jong 206 204 171 23 18 8 189 180 167 17 14 14 34 16 13 15 19 14 34 123 9 31 43 181 207 184 105, 113, 191 Jansen, mevr, de wed. Frits 163 56, 194 80 8 57 89 106, 107 Kempe, J. E. Kenenburg, Huis van Kerk, Engelsche 8, Kerk, St. Jacobs 172 181 36 193 208 89 9 174 200 Biz. 169 Jacobs Huisjes, St. Jacobskerk, St. Jacobson, Dr. R. Jacobstraat, St Jacobsz, Mr. Floris Jacobus van Engeland Jager, Brandmeester de Jalink, Ds. J. M. Jan de Bakkerraam Jansen, Fr. Biz. Juffrouw Idastraat 17 Juliana, Prinses 206, 208 Juliana van Stolberg, gedenk- teeken voor Jutfaasstraat Idenburg, A. W. F. Idsingavan Hogendorp, Mevr, van Ingen Housz, 135, 155, 158 Inrichting voor ooglijders .182 Insinger, Luitnt.-Generaal 184 Israëlitische Oude Lieden Ge sticht Israëls, Joz. Izeren, P. J. Japikse, Dr. N. Jason, fregat Javastraat Jeugdherberg ,,de Zeemeeuw 1ste Haagsche201 Jeugdzaal, Gemeentelijke .194 Jochems, M170 Joden in 's-Gravenhage, Hoogduitsche53 Joekes, A. M172 Johan Maurits van Nassau 177 Jong, Ds. J. de181 Jong en Co., firma de .149 Kaascontrole-Station Kakebeeke, I. G. J Kalff, S Kanongieterij Kapel, St. Anthonius 8, Kapel, H. Cornelis Kapel, Malakka Kapel van het Sacrements- gasthuis Kapel, O. L. Vrouw Kapel van Onze Lieve Vrou we met de Kruike Kapelletje, H. Anthonie Kapelletje, St. Jacobs Kapelsbrug13, Kappeyne van de Coppello Wygers, L Karskens, F Kasteel Vredenburch Kasteleyn, Cornelis Kastendijk, R. J. Kate, Herman ten Kazernestraat Kelder, Toon Keller Jr., Mr. Gerard Kellogg, Oud-Staatssecretaris 188 70, 79—83 16 16 - i5i 19 Kerk op Rustenburg, R. K. 200 Kerkeloodse Kerkplein 6, 15, 17,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 240