ALPHABETISCH REGISTER 220 L. 9, 9, 171, Kneuterdijk 4, 11, 12, 34, Knottenbelt, Ds. J. Knuttel Jr., Ir. G. Knuttel Wzn., Dr. G. Kock, Jhr. P. de Koelman, J. Ph. 88, 89, 101—105 Kok, Jurriaan127 Kokosnootstraat168 Koning, H. J Koolemans Beijnen, J. P. Kornoeljestraat Korte Hoogstraat Kortenbosch 33 37 203 116, 122, 154, 165 94 202 138 181 81 204 187 168 17 9 Koster, Dr. Edward B. Krabbé Kraey, Dirck Kram Kraus, Prof. Dr. J. Kroon, Café de Kruijff Kiihlman, H Kunstindustrie-Museum Kunstkring, Haagsche Kuyper, J Kijkduin, badhotel 154 208 14 209 169 137 172 19 24 14 Biz. 140, 149, 165 96, 100 .168 .207 142, 156 13 .171 11 51 .189 .200 .Ill .197 174 Biz. 204 107 124 49 205 15 114 191 94 207 96, 122 199 Laagland, leeraar Laakkanaal Laan Laan van Meerdervoort, Verlengde Laan, ter Laar, P. M. van de Laatsman, W. Lacomblé, Eugène Lamartine Lamberti, Magdalena Lane, Margery Lang, Ludwig Lange, K. Th. G. Lange Beestenmarkt Lange Voorhout Lap, Huis ter Lapidoth, Frits Lecomte, Ad. Leersumstraat Leeszaal, Openbare Kerkwijk, A. O. van Kerling, E. W. F. Kersenlaan Kesper, Mr. L. A. Kessler, D. A. J. Ketel, Huis van de Ketelere, Johannes Kettingstraat Kick, Simon Kinderwetten Klaassen, J. P. Klaassen, N. H. Kleer, J. H. de Kleykamp, kunstzaal KleykampHaagen Smit, Ermine Kleijn, Mr. F. L Klinkenberg, J. C. K. 116, 123, Kloos, Willem Klooster, St. Agnieten Klooster, St. Vincentius 12, Klooster St. Elisabeth Klooster van Maria van Ga- lilea Kloosterkerk 12, 20, 33, Kloot, S. van der Kloot Meyburg, H. v. d. 197 125 Ill 190 135 73 41 171 102 190 17 12 8 173, 204 105 167 179, 208 Leeszaal, Openbare Chr. 179, 208 Leeuw, Aart van der .175 Leeuwen, Ds. L. J. van .198 Leeuwen, Mr. Dr. W. F. van 185 Legatie, Engelsche 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 241