ALPHABETISCH REGISTER 224 85 75 d. Eyndestraat, S. 187 127 197 207 9 57 84 203 207 Biz. 12 193 Ruijsdael, Salomon van Rijk, Minister van Schout bij Nacht. Rijke, Mr. Menno Rijkens, Mr. J. A. Rijkse, Jac. 122, Rijksmuseum Rijnweg Rijswijk Rijswijk en Voorburg, An nexatie Rijswijkscheplein Roskam, Ch. Rossem, Maarten van. 6, Rothschild, bankiershuis 55, Rotterdam (werf)-Delftsha- ven, levensmiddelenmaga zijn te Rouville de Meux, Ir. A. M. 157 51 Marine 69, 198 198 131, 136 94 8 9 Biz. 41 189 107, 202 172 203 van 195 89 153, 157 Ros, J. D. 96, 108, 122, 126, 130, 141, 157 122 37 56 Rietveld, Huis van Ringnalda, Ds. D. Rink, Mr. P. 88, Ritter Jr., P. H. Rome Romondt, W. H. A. Roodenburg, A. Roozenburg, Ir. D. 203 185 School, Chr. de Coligny- 209 School, Hania186 School, Hubertus de Wilde 185 School, Juliana van Stolberg, Christelijke Meisjes 206 School, Mr. J. AE. A. Lis- man- School, Moll 187 School te Loosduinen, Ned. Herv School, Chr. Montessori School, Eerste Christelijke Huishoud-187 School voor Meisjes en Scheurleer, Dr. D. F. Scheveningsche Veer 8, Schietschool, Normaal Schild, M. J. Schlüsen, W. Schmidt Crans Schneider, Dr. H. Schoklandschestraat Schoo, Dr. J. School van die Haghe School van de kerk School aan de Lepelstraat 208 School v. R. K. School, Coligny Sacraments gasthuis 17 Sadée, Ph. 105—107, 111 Salm, Floris Jacobsz. van der 22 Salomons Tempel, Huis ge naamd Sambre, fregat 80, Sandick, Mr. Dr. H. W. van 188 Sandick, Ir. R. A. van Sant, F. van ’t Sasbout, Huis van Arent. Savelberg, Mr. M. FI. A. Savornin Lohman, Anna de. 186 Savornin Lohman, Jhr. Mr. W. H. de192 Scala, brand in196 Schafer, Dirk 194 SchartenAntink, echtpaar 161 Scheidsgerecht, Hongaarsch- Tjecho-Slowaksch 209 Scheltema, J. H88 Scheurleer, crisisramp bank 164 15() 9 177 156 105, 110, 111 .106 52 (nt. 1) .168 .169 15 15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 245