ALPHABETISCH REGISTER 227 van 209 183 207 198 177 208 194 205 93 142 196 van mannen der d. der Bk. 187 182 voor 174 Bk. 193 6 180 95 189 195 de 124 172 171 Vereeniging „Die Haghe" Vereeniging van Huis- en Tafelbedienden 205 Vereeniging Hulp in het Huishouden 194 Vereeniging „Hulp in Nood”, Joodsche 172, 192 Vereeniging, Haagsche Jeugdherberg- Vereenigihg St. Josephs Ge zellen Vereeniging van Kunstnij verheid, Haagsche .144 Vereeniging, Marktkooplie den- 201 Vereeniging, Nat. Chr. Ge heelonthouders- .197 Vereeniging van Nederland- sche Gemeenten' .182 Vereeniging Nos Jungunt Rosae Vereeniging „de Nijverheid" 181 Vereeniging „Onze Vloot” Kon. Ned Vereeniging van Raden van Arbeid Vereeniging, Nederlandsche Reis- Vereeniging „De Sophia- Stichting"173 Vereeniging, Haagsche Voet bal- 209 Vereeniging voor Volken bond en Vrede .197 Vereeniging Volksweerbaar heid Vereeniging „School volwassenen” Vereeniging van vrienden van het Gipsmuseum Vereeniging van Vrijz. Her- Vas Dias, N. Veenestraat Vegt, Ir. W. van Velde, de heer v. Ven, D. J. van Vennema, Ds. Vennen, Adriaen Veraart, J. A. Verberne, Dr. L. G. J. Verbond, Algemeen Neder- landsch 186 Verbrugge, H. C122 Verdonk, Pieter .166 Verdonk, W. F161 Verdun, C. de66 Vereeniging Amsterdamsche Garage-Mij., Ned. .195 Vereeniging Armenzorg 193 Vereeniging tot bevordering van de kennis der Antie ke beschaving .159 Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap”161 Vereeniging Cecilia, Kon. Zang- 180 Vereeniging, Haagsche Chr. Esperanto Vereeniging van Christe lijke jonge mannen 187 Vereeniging, C. J. M. V. Padvinders 188 Vereeniging, Chr. Werklie den Vereeniging Excelsior, Kon. Zang 174, 205, 208 Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerknijverheid Vereeniging Gemeenschap pelijk Eigendom 195 Vereeniging Het Groene Kruis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 248