ALPHABETISCH REGISTER 228 4 11, W. 9, 14, 34, 66, von 115 Weele, H. J. van der 14 19 18 16 20 148 22 37 168 174 67 12 8 195 7, Mandenfabriek Ferd. Biz. 199 I Vogel, J. G Voldersgracht Volendamlaan Volksbond, Nederlandsche Roomsch-Katholieke Völmar, kapelmeester Voorhout Vorrink, Joh. Vos in Tuinstraat Vos, Jan C. de Vreede, H. Vreeswijkstraat Vries, Theun de Vrijmetselarij, Ned. Vijver Vijverberg, Lange 158 191 Vissering, Mr W. Vlamingstraat Vleersteeg Vleerstraat Vleeschhal Vliet Vliet, van Vlooswijck, Jacob Vogel, H. P. 203 180 200 124 88 73 Blz. 99 13 167 177, 198 146 4, 11—13 165 12 173, 194 165 167 175 209 10 34 Vigelius, J. C. Th. Vigelius, Matty Vigelius-wedstrijd Viglius, Otto Villiers, John de Vinkhuizen, Dr. P. Vinne, Jacques van der Visscher, Cl. J. Visschersdijk Visschershof Vischkapel Visser, Mr. J. A. de Visser, Dr. J. Th. de 133, 134, 150, 179, 182 193 9, 18, 9, vormden Vereeniging van Werklie den, Ned. Nat. Vereeniging, Winkeliers Vereeniging Z.I.O.S., zwem- Verelst, Pieter Verhuist Verne, Jules Verschuer, Mr. W. A. baron van Verstolk Völcker Verversloot Veterman, Eduard Veth, C Veth, Jan Vigelius-fonds Ill, 203 van 43 (nt. 2) 97, 101, 102 Waeijen Pietersen, gemeente architect van der Wagenbrug Wagenstraat Walnootstraat Wassenaar Wassenaar, F. H. Wassenaar, Huis van Wassenaarscheweg Wateler-Vredesprijs Weckherlin, Mr. J. A. H. 105, 111, 111, 123, 137, 190 199 18. 19 Weers, Wed Weeshuis Weeshuis Pletterijkade, Israëlietisch 202 Welbankstraat168 Welderen Rengersvan de Poll, Mevrouw van Wentholt, J. 96 90 13 169 174 107 112, 116, 154, 161 111 174 131 43, 47 173 187 50 48, 49 168 168 13 190

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 249