I 16 KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 1 I verder het Huis van Groenmarkt de levendigheid van een dorpscentrum. In de eerste jaren der 20e eeuw is ook het St. Nico- laasgasthuis afgebroken, dat men op onze kaart duidelijk kan zien (K). De kapel van het gasthuis lag aan de overzijde van de Groote Halstraat met de koorronding naar de Groenmarkt. Ook dit gebouw, na de Hervor ming Vleeschhal geworden, is pas in de 19e eeuw afge broken. De ronde rooilijn ter plaatse herinnert alleen nog aan de oude kapel. Voor het gebouw ontwaart men de kaak, waar misdadigers werden „aan de kaak” gesteld. Ook bevond zich in deze buurt weer een put. De Vleeschhal 1is op den oostelijken hoek van Groenmarkt en Hoogstraat in het in 1544 daarvoor ingerichte huis „de Pelicaan” gelegen. Van de Hoog straat zijn de namen van alle huizen aan de oostzijde bekend. In het Noordeinde vinden we schuin tegenover de Plaats de kapel van het Sacrementsgasthuis (L) later Engelsche Kerk geworden. Het gasthuisterrein is later gedeeltelijk afgestaan voor den bouw van het Oude mannenhuis aan de Oude Molstraat. De gang, die noordelijk langs de kapel liep, is nog in wezen en in gebruik. Ongeveer tegenover de Molenstraat werd de Haag- sche beek zichtbaar, die verder langs de geheele noord zijde van het Noordeinde den openbaren weg van de huizen scheidde. Deze waren dus slechts over brug getjes te bereiken, zoo ook het Huis van Kenenburg (r), een aristocratisch woonhuis. Verder naar het zuiden was de beek door de woningen langs het Noordeinde overkluisd. Dit is nog steeds te zien aan het plotseling verspringen van de rooilijn, ter plaatse van het bureau van de Haagsche Post, Aan het Noordeinde vindt men

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 25