7 5 9 6 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 232 Leden. Totaal 612 Bestuur. 1930 werd reeds gemeld, dat de Den Haag, Jhr. Mr. Dr. L. Rosenthal, het hem aange- 585 van de ledenlijst op 31 December 1931 is De stand als volgt: H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden, Beschermvrouwe en Beschermheer der Vereeniging. H.M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden najaarslezingen tot 1932 werden uitgesteld, hadden er in 1931 slechts 2 lezingen plaats. Zoowel voor deze beide lezingen als voor de beide gehouden excursies bestond groote belangstelling. In het verslag over nieuwe Burgemeester van H. N. Bosch Ridder van boden eere-voorzitterschap in welwillende overweging zou nemen. Thans kan worden bericht, dat de Heer Bosch van Rosenthal het eere-voorzitterschap heeft aangenomen en in deze functie tijdens een speciaal daar toe belegde Bestuursvergadering door den Voorzitter, Mr, H. Zillesen, is geïnstalleerd. Moge de nieuwe Eere-voorzitter zijne functie lange jaren vervullen!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 253