JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 234 k van Wijck, 2e secretaris. Kuffeler, penningmeester. het Jaarboek. van het Bestuur is thans als volgt: Gelder, voorzitter. Son, onder-voorzitter. De samenstelling Dr. H. E. van H. J. A. van Mr. J. W. Bok, le secretaris. Jhr. Mr. J. M. M. van Asch F. C. van der Meer van Dr. W. Moll, redacteur van Prof. Mr. Dr. J. P. A. Frangois. Dr. E. J. Haslinghuis. Mr. J. C. Baron Baud. De commissiën zijn thans aldus samengesteld: Commissie voor de uitgave van geschriften. Dr. W. Moll. Dr. H. E. van Gelder. H. J. A. van Son. Dr. E. Haslinghuis. Commissie voor de lezingen. Dr. H. E. van Gelder. F. C. van der Meer van Kuffeler. Prof. Mr. Dr. J. P. A. Framjois. Commissie voor de excursies. Mr. J. W. Bok. Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck. Mr. J. C. Baron Baud. De afdeeling personalia zou niet volledig zijn zoo hier niet gewag werd gemaakt van het overlijden van den in 1929 afgetreden onder-voorzitter Mr. M. Rijke. Met dankbaarheid wordt hier herdacht, hetgeen Mr. Rijke voor de Vereeniging heeft gedaan; ook na zijn aftreden als bestuurslid bleef hij in alle aangelegen heden de Vereeniging betreffende, belangstellen. Bij de begrafenis was het Bestuur door eenige zijner leden vertegenwoordigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 255