l I i p I I 3112.16 2856.72 1000.— 17.50 81.35 324.40 i J „DIE HAGHE" OVER 1931 235 GELDMIDDELEN. Rekening over 1931. Ontvangsten: 73.79 7465.92 7465.92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 Uitgaven: J s Overschot 1930 Contributies en inningskosten Gemeente-subsidie Bijdragen protocolbewerking Verkoop werken der Vereeniging Rente obligaties Rente Rekening-courant Scheurleer Zonen f 2287.13 143.20 20.— 1150.— 200.— 52.— 134.04 19.50 32.70 10— 50.10 3367.25 Uitgegeven geschriften Lezingen Excursies Bezoldiging protocolbewerking Gratificaties Onkosten Invaliditeitswet Administratie en drukwerk Inningskosten Bijdragen in andere vereenigingen Bewerking Hofboeken Huldeblijken Overschot 1931

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 256