a JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 238 Excursies. opgekomen excursie plaats naar het de Vrijmetselaren in Neder- en Zuid-Afrika, aan den Op 14 Maart had eene gebouw van de Orde van land, Oost- en West-Indië Fluweelen Burgwal 22. Een ongekend groot aantal leden was opgekomen om de mooie verzamelingen in dit gebouw bijeengebracht te bezichtigen. De leden werden ontvangen door de Heeren Faubel, Valette en Arntzenius. De Heeren Faubel en Valette hielden eene korte inleiding over de Vrijmetselarij en stelden de leden in de gelegenheid vragen te stellen, waarvan door enkele leden werd gebruik gemaakt. Vervolgens werd thee aangeboden, waarna een rondgang door het gebouw werd gemaakt. De hierboven genoemde heeren verschaften bij de be zichtiging inlichtingen. Ook de tempel mochten de leden bezichtigen. Op 27 Mei werden de excursies gehouden naar de synagogen, waarvan elders in dit verslag reeds melding werd gemaakt. Eerst werd de Portugeesche Synagoge aan de Prinsessegracht bezichtigd. De Heer Sealtiel leidde hier de bezoekers rond. Vervolgens begaf men zich naar de Duitsche Synagoge aan de Wagenstraat waar de leden ontvangen werden door den Generaal van de wetsrol werd eene beschrijving gegeven. Ten slotte besprak spreker nog den luchter, de rol van Esther en het gebruik van de kan en bekken ten gebruike bij de handenwassching, voordat de priesters den zegen over de gemeente uitspreken. Na de pauze vertoonde spreker een aantal zeer interessante afbeeldingen van oude en nieuwe synagogen en voorwerpen, die in de synagoge gebruikt worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 259