KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 17 van die groote, Bronckhorst (w) en 2 Brantwyck (s), bestemd om op den duur Louise de Coligny met den jongen Frederik Hendrik te herbergen en om tenslotte Koninklijk Paleis te worden. Het was een der allergrootste en statigste particuliere gebouwen van het dorp met een voorhof, die overigens door kleine gebouwen van de straat was afgescheiden, zooals te zien is op de kaarten van Londerseel en Bos en van Harn. Geheel aan het einde der bebouwing vond men wederom een kleine kapel, toegewijd aan O. L. Vrouwe met de Kruike IDoet een transport uit de 16e eeuw denken, dat de kapel zich westelijk van het Noordeinde bevond, op gezag van den nauwkeurigen van Deventer schijnt het toch veiliger de kapel oostelijk van den weg te plaatsen. In de Molenstraat zien wij aan de noordzijde tegen over de Oude Molstraat een poort die toegang geeft tot den tuin van het Huis van Brantwyck. Ter plaatse bevindt zich nog steeds een poort, waardoor men den tuin van het Koninklijk Paleis bereikt. Aan de Juffrouw Idastraat stond aan de noordzijde de Fundatie van Floris van Dam (Q), pas gesticht en gebouwd. Zij zou eerst in de 19e eeuw, bij het door trekken van de Prinsestraat tot het Kerkplein, worden afgebroken en overgebracht naar de Lange Beesten markt. Eenige huizen meer oostwaarts, op den hoek van de Korte Hoogstraat, sprong de rooilijn in; daar bevond zich een put. De Oude Molstraat, eertijds Gasthuisstraat geheeten, had aan de oostzijde het Huis van Baertwyck (t), dat ten zuiden werd belend door de reeds genoemde gang van het Sacramentsgasthuis. In de Nobelstraat stonden zelfs twee deftige woningen n.l. het Huis van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 26