18 KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 het Huis van Droogendyck (x). Ook vindt men er het Weeshuis (T), de oudste inrichting van dien aard, die in den Haag heeft bestaan. Ze was in 1564 gesticht. Verder in de Torenstraat gekomen vinden wij aan de westzijde een poort, die toegang gaf tot het terrein, waarop vroeger de schutters van St. Sebastiaan hun schietoefeningen verrichtten vóór zij hun Doelen aan het Tournooiveld verkregen. Thans zijn er de stinck- putten van het dorp gevestigd; m.a.w. hier is de oude aschtaal van den Haag. Zoover ik heb kunnen nagaan was dit tot nu toe niet bekend. Van de Geest loopt noordwaarts een weg ter plaatse waar nu nog een straat Pastoorswarande heet langs een groote hofstede naar het huis van den pastoor van die Haghe. Dit was een statige woning, omgeven door een flink stuk grond. Deze heele Pastoorswarande was omringd door smalle grachten. Aan de Vleersteeg, nu Vleerstraat, op den hoek van het Slijkeinde bevond zich een St. Anthoniskapel met daaraan belendend het Pesthuis (N). Het Ziekenhuis aan het Slijkeinde kan als opvolger in de rechte lijn van deze inrichting beschouwd worden. Van het einde van het Slijkeinde zuidwaarts naar het Westeinde ziet men een laan, die niet bij van Deventer voorkomt. Toch moet zij er geweest zijn, want de oude lijnbanen moeten daar ter plaatse gezocht worden en zoowel op de kaart van 1570 als op die van Bos en van Harn vindt men deze laan afgebeeld. De Lorrestraat, thans Assendelftstraat, werd weer begrensd door kloostergebouwen met een bijbehoorende In enkele transporten o.a. in een tusschen 1560 en 1570 vindt men een huis en erf in de Torenstraat, helend ten westen door „de stinckputten van den Haghe".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 27