KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 19 de kleine met riet gedekte huizen zeer groot aantal paleisachtige en hooggeplaatsten. Op onze kapel. Op den hoek van het Westeinde bevond zich n.l. het Bethlehemsconvent (F). De hoek van de Vleersteeg aan de overzijde van het Westeinde was ook door .min of meer aanzien lijke huizen ingenomen. Op den westhoek n.l. stond de woning van den rector van de school uit de School straat, daarnaast woonde de Heer van Sprange (v). Wanneer men verder het Westeinde naar het Kerk plein toe volgt, vindt men rechts het zeer statige en groote Huis van Assendelft (u), ter plaatse waar nu de Engelsche Legatie staat. Schuin daartegenover ston den de gebouwen van het St. Agnietenklooster (E), waar na de Hervorming het Weeshuis, later ook de Fundatie van Renswoude zou geplaatst worden. De indertijd voor de kapel van het klooster gelegen voor plaats is nog steeds in stand gebleven. De hoofdingang was tegenover den toren van de St. Jacobskerk. En zoo is onze wandeling door het oude dorp die Haghe voltooid. Wij hebben bijna alle straten door- loopen, de meeste aanzienlijke gebouwen bezichtigd. Ik hoop, dat wien ik mocht rondleiden ongeveer denzelfden indruk zal hebben gekregen, die de mijne is. Wij hebben, dunkt mij, gezien, dat die Haghe van 1560/1570 geheel een dorp was waar nog veel aan de middeleeuwen kon herinneren. Maar tevens hebben wij kunnen vaststellen, welk een merkwaardig dorp het is geweest, in menig opzicht anders dan alle andere. Ten eerste vond men er het uitgebreide complex der Hofgebouwen, ontstaan uit een middeleeuwsch kasteel en nog steeds een statig en belangrijk conglomeraat. Maar bovendien zag men, verspreid door het geheele dorp, te midden van der dorpelingen een woningen van edelen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 28