IN WELKE JAREN ZIJN DE GRACHTEN ROND ’S GRAVENHAGE GEGRAVEN? DOOR Dr. W. MOLL het dorp voorstelt, de jaar- van het groote werk te kun- De Riemer in zijn Geschiedenis van ’s Gravenhage I bl. 100 vermeldt dat ,,de nette tijd wanneer men den Hage heeft begonnen te omgraven” onzeker is. Hij blijkt van oordeel, dat men in 1614 of 1615 een aan was de wensch Lunteren om der hoeken bij de Heerengracht heeft versierd en tusschen Prins Maurits en de Magistraat van den Haag over de omgrachting van tallen van begin en einde nen aanbrengen. Het resultaat van ons onderzoek was bescheiden; vastgesteld kon worden, dat de werkzaamheden één jaar vroeger zijn begonnen en ook één jaar vroeger geëindigd dan tot nu toe doorgaans werd aangenomen. Maar juist omdat zekerheid over deze jaartallen niet bestond schijnt het wel de moeite waard hieronder in het kort de gronden uiteen te zetten, waarop deze zekerheid thans werd verkregen. In den loop van 1932 is op het Haagsche gemeente archief een uitgebreid onderzoek ingesteld om het ant woord op de in den titel gestelde vraag te vinden. Aanleiding tot dit onderzoek was de wensch van den beeldhouwer J. P. H. van Lunteren om onder het kunstwerk, waarmede hij een der hoeken van de brug dat het overleg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 30