GRACHTEN ROND 'S-GRAVENHAGE 2) 3) 4) 23 Londerseel 3) De in tijdsorde hierop volgende kaart van de Gheyn uit 1597 geeft echter wel eenig licht. Deze kaart, hoe fraai ook, is bijzonder weinig betrouwbaar; er is ook slechts één enkel exemplaar, blijkbaar een afgekeurde proef, waarop ook het ontbreken van een opschrift in de cartouche duidt, van bekend. Maar toch zal men haar ook weer niet zoo zeer behoeven te wantrouwen, dat men er haar van zou verdenken een in het geheel niet bestaande vaart af te beelden. En een vaart komt er inderdaad op voor n.l. de gracht die thans van den Houtweg tusschen Nieuwen Uitleg en Smidswater door zuidwaarts loopt en rond de Kanon gieterij naar het oosten ombuigt. Op een kaart in de verzameling van het Algemeen Rijksarchief 2), geda teerd van Juni 1604, komt dit water eveneens voor. Er werden toen gronden langs dit water uitgegeven om er huizen op te bouwen. Men mag hieruit opmaken, dat deze gracht dus wel niet als verdedigingswerk, maar vermoedelijk in verband met afwateringsbelangen is gegraven. Hierop wijzen ook twee naar het oosten loopende zijkanalen. Maar wel mag men aannemen dat in 1597 dit later in den grachtengordel opgenomen water reeds bestond. Op het perspectief van Londerseel 3) van 1614 ziet men reeds de gracht van het Noordeinde oostwaarts tot den Denneweg, terwijl de kaart van Bos en van Harn 4) uit 1616 het geheele dorp van het Noordeinde oostwaarts om tot aan het Bezuidenhout en van het Spui westwaarts om tot het Westeinde met grachten omsloten toont. Dan ontbreken nog alleen de gedeelten Gereproduceerd in Platenatlas die Haghe afl. I no. 1. No. 3287. Gereproduceerd in Platenatlas die Haghe afl. II nos. 711. Gereproduceerd in Platenatlas die Haghe afl. IV nos. 1924.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 32