Hoe den Haag zijn cingels kreeg, bl, 118. DE ONDERSCHEIDENE PLAN-TEEKENINGEN VOOR DE VERSTERKING VAN DEN HAAG EN TWEE AFBEELDINGEN VAN DEN HAAG UIT HET BEGIN DER 16e EEUW DOOR Dr. W. MOLL Bij het onderzoek, dat op het Haagsche gemeente archief werd ingesteld naar het juiste tijdvak, waarin den Haag met singels werd omgeven, van welk onder zoek in het voorgaande artikeltje verslag is gedaan, werden ook de plan-teekeningen voor een versterking van den Haag nogeens aan een ernstige beschouwing onderworpen. Er zijn niet minder dan vijf teekeningen bekend, waarop nimmer uitgevoerde plannen tot versterking van den Haag zijn afgebeeld. Twee dezer teekeningen berusten in het Algemeen Rijksarchief, de drie andere in de prentenverzameling op het Gemeente-archief. Dr. H. E. van Gelder bespreekt in zijn artikel in het Jaarboek van 1924 drie van deze vijf teekenin gen en heeft twee daarvan bij zijn stuk afgebeeld. Hij tracht de teekeningen te dateeren en ze in de lijst van hun tijd te plaatsen, wat echter naar het mij voor komt niet geheel bevredigend is geslaagd. Hier moge een poging gedaan worden om tot een meer bevredi-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 37