DE OPKOMST IN DE 17DE EEUW VAN HET GESLACHT CLETCHER DOOR N. F. VAN GELDER-SCHRIJVER nr. 220, met afb.) Of het alleen aan een toevallige harmonische groe- peering van menschelijke eigenschappen, krachten en driften, te danken is, dat een mensch plotseling boven zijn omgeving uitrijst, zijn familie met zich heffende, of dat ook een gelukkig gesternte daarbij een groote rol speelt is moeilijk met zekerheid te zeggen, in ieder geval schijnt de zoogenaamde „Gouden eeuw” aan velen gelegenheid te hebben geboden zich uit eenvoudige koopmansgeslachten tot vermogende bestuurders op te werken. Een typisch voorbeeld van deze evolutie biedt de geschiedenis van het Haagsche geslacht Cletcher i). De groote figuur, die in den loop der jaren de positie van deze geheele familie veranderde, is Thomas Cletcher (15981668) geweest, wiens veelzijdige leven zich af speelde in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Een portret (afb. I)2), dat Daniel Mijtens van hem schil derde, toont ons den 45-jarigen burgemeester in stemmig zwart, zijn smalle hoofd omringd door lange, bruine lokken. De hoog opgetrokken wenkbrauwen geven een ietwat onvasten trek aan het gelaat, die nog weeker -1) De naam komt voor als Clisser, Clitsert, Clitchert, Cletzer, Cletcher en van Cletcher. 2) Veiling Fred. Muller 15 Dec. 1925 (cat. gesigneerd. (71.5 X 55 cm).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 52