VAN HET GESLACHT CLETCHER 41 in het vak Hun drie andere kinderen waren: Karel, geh. met Sara v. Padtburgh; Pieter, notaris te Antwerpen; Jean Jacomo (t 1655), vader van Maria en Magdalena Ghysberti. 2) Not. act. 7 (428). 3) Not. act. 218 (293). In talrijke Not. Act. werden zijn transacties als juwelier ge boekt: o.a(203v), 59 (248), 103 (56), 80 (1), 504 (274). De 28ste September 1625 moet een feestelijke dag geweest zijn voor de familie Cletcher, daar toen, behalve de vader, ook de zoon in den Haag in de Groote kerk in het huwelijk trad. Thomas de Jonge koos zich een jonge dochter uit het geslacht Ghijsberti: Anna, kind van Jacopo Ghijsberti en Magdalena LambertiIn 1628 kocht hij voor zijn jonge gezin het huis van Rietveld op de Nieuwe Bierkaay, „waar tegenwoordig ’t Marktschip van Dordrecht uithangt en de marktschipper inwoont”2). Zijn vrouw, die uit een uitgebreide juweliersfamilie stamde, leerde de jonge man waarschijnlijk kennen door het goud- en zilversmidsberoep, waarin hij zich moge lijk reeds had bekwaamd bij den goudsmid Jac. Colen, die in 1623 met zijn eenige zuster Cornelia 1634) in het huwelijk was getreden. Anna’s oom Niccolo Ghijs berti „resideerende vanwege de Vereenigde Provincieën te Constantinopolen” wordt telkens genoemd in ver band met gekochte en verkochte juweelen en vele andere leden van het geslacht Ghijsberti zijn als „juwelier” werkzaam. Zoo bekwaamt zich ook Thomas Cletcher en wordt reeds 30 November 1630 ter Bur gemeester Camere voor het volgende jaar tot deken van het Goud- en Zilversmidsgilde gekozen 3 Groote sommen gelds zijn door zijn handen gegaan bij het verhandelen van ruwe steenen; ook ontwierp hij zelf kostbare byoux, waarvan Engelsche en Nederland- sche vorstelijke personen de beste koopers waren. Hij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 54