DE OPKOMST IN DE 17DE EEUW 44 Not. act. 246a. 2) Not. act. 189 (150). 8) Not. act. 189 (151). George Geldrop is waarschijnlijk de zoon van Gortzius Geldrop. In 1610 is hij lid van het Gilde te Antwerpen, na 1622 hofschilder te Londen. Hij bewoonde een groot huis te Drurylane, waar van Dijck en P. Lely bij hem woonden. 4) Adriana had 2 broeders: Pieter en Carel, baljuw en dijk graaf van Oudewater en 2 zusters, Josina en Catherina, die ge huwd was met Rob. v. d. Burgh, procureur van den Hove van Holland. die betrekkelijk jong gestorven is, na zijn vader voor vele moeilijkheden te hebben geplaatst. Zoo wordt in een notarieele acte1vastgelegd dat Thomas, vader van den minderjarigen Jacob, de kraamkosten en de opvoe ding zal betalen van diens kind, daar hij niet in een huwelijk wil toestemmen, mits het kind ieder half jaar te Londen werd getoond. Of nu, na het huwelijk van Jacob met Johanna Dorneye2), dat in de ,,St. Pau- wels” te Londen werd gesloten in 1647, een geval van blackmailing” zich voordeed, weet ik niet, maar hoe is anders de meermalen voorkomende getuigenis te verklaren: dat Johan van Wesop (elders Weser), schil der van Westminster, wonende bij Joris Geldrop3), schilder te Westminster, daar gezien heeft Thomas Cletcher, edelman uit Holland en zijn huisvrouwe Johanna in de nacht beiden te bed als man en wijf, ongeveer twee maanden nadat zij beiden getrouwd waren? Elders wordt hieraan nog toegevoegd dat hij wel bij zinnen was. Anna heeft haar kinderen niet groot gezien 5 November 1638 wordt zij in de Kloosterkerk begraven en December 1639 hertrouwt Thomas met Adriana van der Willegen4), weduwe van Hendrik van Wou. Niet lang heeft dit huwelijk echter mogen duren. Misschien is Adriana in het kraambed gestorven; reeds in Augustus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 58