Mevrouw derheden D. S. van De Vereeniging „die Haghe” doorleeft moeilijke tijden. Vele te vele leden bedanken met verwijzing naar de malaise en door de debacle van de Firma Scheurleer heeft de Vereeniging bovendien zeer veel geld verloren, waar onder alle reeds geïnde contributies over dit jaar. Het heeft dus een punt van ernstige overweging uit gemaakt of in 1932 wel een Jaarboek zou kunnen ver schijnen. Tenslotte heeft het Bestuur gemeend, dat men juist de trouw gebleven leden niet mocht teleurstellen en zelfs het aanspreken van een deel van het kleine kapitaaltje der Vereeniging daarom gemotiveerd was. Het Bestuur meent, dank zij dit offer, den leden dan ook iets bijzonders te kunnen bieden. Dit is n.l. de uitmuntend geslaagde reproductie van een kaart van den Haag, zoo- als dit zich moet hebben voorgedaan tusschen 1560 en 1570. De kaart is de vrucht van de studie en de pen van den Heer A. ter Meer Derval, die in een artikel in dit Jaarboek een uitvoerige verklaring bij zijn kaart geeft. Daarna volgen twee artikeltjes aan de singels van den Haag en aan de plannen tot versterking van het dorp gewijd, waarbij de aandacht o.a. wordt gevestigd op twee afbeeldingen van den Haag, die meer dan 30 jaren ouder zijn dan de oudste tot nu toe bekende. van GelderSchrijver geeft verder bijzon- over het Haagsche geslacht Cletcher, de Heer Zuiden vertelt over de relaties van een jood- schen bankier uit de 18e eeuw met het Stadhouderlijke Hof. Ons eere-lid, de oud-voorzitter Mr. H. Zillesen, heeft uit zijn familiepapieren bijzonderheden gegeven over den zee-officier J. E. Kempe, die in de jaren rond 1860 in den Haag een hoog ambt heeft bekleed, terwijl de Heer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 6