VAN HET GESLACHT CLETCHER 49 4 1Obreen's Archief. III blz. 259. 2) Vriendelijke mededeeling van den Kolonel Directeur van het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf. eenige gegevens. De kaart, bij Kramm en F. Muller (Ned. Historieprenten, 1690) uitvoerig beschreven, ver- meldt links het privilegie, dat de Staten Generaal 1 November 1632 aan Dan. Clitzart, kwartiermeester van den Graaf van Solms, hebben gegeven en de over dracht van ditzelfde privilegie op 11 December aan Cl. J. Visscher. De namen Clitzart en Cletcher, afwisse lend op deze zelfde kaart gebruikt, ontheffen ons van den twijfel in Daniel Klitzaert, die in 1626 in het Haagsche Lucasgilde werd opgenomen1), niet denzelf- den persoon te zien als in den schilder, kartograaf, teekenaar, kwartiermeester en ingenieur. De Graaf van Solms nam actief deel aan het beleg van Maastricht, maar was toen nog slechts regimentscommandant Res. St. Gen. 13. 4. 1630), zoodat wij het kwartiermeesterschap van Daniel Cletcher hebben gelijk te stellen met den rang van luitenant 2). Of de zorg voor brood, fourage, transportmiddelen, uitzetten van campementen, mate rieel voor schansarbeid e.d. tijdens het beleg Daniel Cletcher te zwaar is gevallen weten wij niet, zeker is dat 25 November van dat jaar „Clitsert, den ingenieur” met drie poozen werd beluid en denzelfden dag in de Groote Kerk te den Haag werd begraven. Het is nu duidelijk waarom het privilegie van de kaart 11 Dec. op Cl. J. Visscher werd overgedragen. Twee schetsen voor deze kaart, waterverfteekeningen, worden in het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf te den Haag bewaard. Het geheele bekende oeuvre van Daniel Cletcher, be staat uit de 4 hierbovengenoemde werken; heel veel uit-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 64