DE OPKOMST IN DE 17DE EEUW 50 Not. acte 103 (130). 2) Haar moeder heette Catharina van Heel. Thomas en ander neef van en aan dankte, terwijl gebreider zal het niet zijn geweest. In de zes jaar die hij als schilder werkzaam was, maakte hij drie langdurige belegeringen mede, bovendien werd, tusschen het beleg van Grol en ’s Hertogenbosch, op 30 April 1628 nog zijn huwelijk aangeteekend met Alida van Cattenburgh, jonge dochter van Tiel, wonende te Rotterdam. De huwelijksinzegening zelf had 7 Mei 1628 in de Groote Kerk te den Haag plaats. Was Daniel een broer van den hierboven behandelden juwelier Thomas? Een notarieele acte van 11 April 1650 x) vermeldt een Daniel Cletcher als getuige bij een aangelegenheid over een „ameroude tafel, wegende 44J4, caraats”, tusschen Thomas Cletcher en Jacques van der Vinne, doch dit is de ingenieur niet, zooals uit diens sterfdatum blijkt. Het feit dat een Daniel Cletcher getuige was, doet toch wel vermoeden dat ook de in 1632 gestorven schilder met Thomas op de een of andere wijze verwant was. Aangezien nergens uit het onder zoek bleek dat Daniel een zoon van Thomas Cletcher den Ouden was (en dus een broer van Thomas den juwelier) kan hij alleen nog maar de zoon van Jan Cletcher zijn geweest, de eenige broeder van Thomas den Ouden, die 3 April 1599 in het huwelijk trad met Grietje van den Tempel, die later in Rotterdam vermeld wordt, in welke stad Daniel zijn vrouw had gevonden. Alida van Cattenburgh was de dochter van den wijnkooper Adriaen van Cattenburgh2Zooals bekend, was Cletcher de Oude ook wijnkooper; uit een moeten wij concludeeren dat Daniel een Thomas Cletcher was, dien hij gaarne bezocht wiens relatie hij misschien zijn vrouw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 65