DE OPKOMST IN DE 17DE EEUW 52 tijdgenooten ondergeschikt aan het landschappelijke karakter van de streek gehouden en de maanlichtstralen in het vertrek van de soldatennachtwacht bepalen even modern de stemming en wat kille atmosfeer van het „kortegaardje” in het Museum Bredius1). Daniël Clet- cher, de jong gestorven Haagsche schilder, mist moge lijk wat al te zeer grootsche allure, maar charme en nauwgezette cordaatheid zijn de twee eigenschappen, die om beurten aan zijn oeuvre waarde verleenen. 2 1) De paneelen met het beleg van Groenlo en den Bosch zijn 56 X 100 cm.; het „Kortegaardje" is 31.5 X 41 cm. groot. Vol gens de vriendelijke mededeeling van Dr. H. Schneider heeft de bij A. von Wurzbach (I, pag. 407) vermelde veldslag in 't museum in Innsbruck niets met het werk van Cletcher gemeen. '-) Op de aesthetische waarde van de diamantwerken en de schilderijen hoop ik in ander verband elders nog terug te komen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 67