69 INHOUD Bladz. 1 21 28 39 53 86 166 Een kaart van ’s-Gravenhage van omstreeks 1560 1570 door A. ter Meer Derval, met een kaart achterin het boek. In welke jaren zijn de grachten rond 's-Graven- hags gegraven? door Dr. W. Moll De onderscheidene plan-teekeningen voor de ver sterking van den Haag en twee afbeeldingen van den Haag uit het begin der 16e eeuw door Dr. W. Moll, met drie afbeeldingen De opkomst inde 17e eeuw van het geslacht Cletcher door N. F. van GelderSchrijver, met twee por tretten en twee afbeeldingen Iets over Tobias Boas en zijn relaties met het Stad houderlijke Hof door D. S. van Zuiden. Schrijven over marinezaken door officieren in wer- kelijken dienst in 1843 door Mr. H. Zillessen, met een afbeelding De Academie van Beeldende Kunsten te 's-Graven hage in de vijfde halve eeuw van haar bestaan, 18824932 door P. A. Haaxman, met vijf por tretten Bladvulling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 8