169 192 INHOUD 231 176 211 Bladz. 167 Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1931 Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende ’s-Gravenhage in 1931 verschenen voor zoover ter kennis van de Redactie gekomen Kroniek over 1930 Kroniek over 1931 Alphabetisch Register Jaarverslag van de Vereeniging „die Haghe” over 1931

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 9