NOG MEER OVER BOAS 145 F 34000.— en sur 28.490.000 10 2.800.000 10.000.000 5.000.000 1.30Q.000 2.400.000 1.000.000 420.000 300.000 100.000 250.000 130.000 450.000 220.000 2.000.000 600.000 1.500.000 F 3400 M op d’agterstallige en nog te betaalende Ints met de copien toonen dat zy gedurende de tyd van „3 a 4 jaren niets versuymd of genegligeert hebben om aen „de hoven te schryven en nog by continuatie doen. „Moet Boas nu om die reden ’t Brood uyt de mond ge- „nomen worden? d’ord. provisie der Lossing en Ints. is „1 pco dus van Tableau des Emprunts Sous direction de la maison de BOAS a la Haye pour la Province de Zélande pour le Roi de Dannemark pour la Banque Royale de Dannemarc les Cannegaux d’Arragon Taoufté Espagne pour l'Empératrice de I’Autriche pour le Due de Bronsvic pour l’Electeur de Bavière pour Ferdinand Due de Bronsvic pour le Landgrave de Hessen-Homburg pour les Princes de Waldeck pour le Roi de Prusse pour les Etats de Liège Comté de Looz pour I’Amirauté de la Zélande pour le Roi de Suède 600 6000.— M F 40000.— „laat men zig met Boas omtrent die profisie weeten hier- „over te vinden en zoo die propositie aanneemlyk zyn dan „zal men zien aen Boas te disponeeren en had men dat „gepasseerde Zomer gedaan dan zoude veel oncosten ge spaard zyn geworden en Boas had meedegewerkt inplaats „dat hy nu alles in het werk stelt om teegen te werken. „Men proponeert om de hypotheequen in de Griffie te „laaten leggen als zynde veel secuurder als by een Notaris."

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 159