i I NOG MEER OVER BOAS 146 Schrijver dezes besluit hiermede zijn overzicht en spreekt de hoop uit, dat zij die nog iets mochten weten omtrent dit interessante Haagsche geslacht, hem daarvan mededeeling zullen doen. d’ailleurs une administration de plus de 1000 Rentiers inte resses en fonds sur Ia France.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 160