VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT” 155 welverdiende populariteit, van een groot deel der het ingestelde week- hebben. Zij kende de psychologie bevolking beter dan wie ook en abonnement werd een groot succes, dat daarna spoedig overal in den lande werd nagevolgd. We hebben boven reeds gezegd, dat het perceel Wagenstraat 26 werd aangekocht. Dit geschiedde in het jaar 1893, dus tien jaar na de oprichting. Men zat ook in het nieuwe pand niet stil. Een der eerste attracties voor het publiek zou zijn de opening van een Tijdingzaal. Daar kon het publiek, langs wandelende, zijn hart ophalen aan binnen- en buitenlandsche platen uit allerlei tijdschriften. Wie er passeerde bleef onwillekeurig even staan om dan ook geïnteresseerd een kijkje te nemen in dit nieuwste snufje van- de Residentie. De Tijdingzaal kreeg een hetgeen wel bleek uit verschillende brieven, welke in den loop der jaren bij de post kwamen met geen ander adres dan ,,de courant met de plaatjeszaal in Den Haag” en die steeds het goede kantoor bereikten! Het courantenbedrijf is een vak, dat èn commercieel èn journalistiek altijd de onverflauwde aandacht eischt van zijn leiders, wil het op elk gebied op de hoogte van zijn tijd blijven. Vooral in de jaren, waarin de „Haagsche Courant” nu was, was dit meer dan ooit het geval. In het buitenland streven de technici er naar, om steeds betere methoden te vinden voor het altijd maar weer sneller ge reed maken van het dagelijksche product: de krant. Was de rotatiemachine met haar veel vergroote productie reeds een geweldige vooruitgang geweest, nóg grooter was de verbetering, toen in 1897 wfeer modernere rotatiemachines den eersteling vervingen. Een ware ommekeer in de techniek bracht ook de intrede van de zetmachine te weeg. Werden tot dusver alle tekst en alle advertenties met de hand gezet, nu kwam de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 171